சங்கிலி உற்பத்தியின் உபகரணங்கள் மற்றும் செயல்முறை

சங்கிலியின் சேவை வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி வெப்ப சிகிச்சையின் காரணமாகும், எனவே, நிறுவனம் தொடர்ந்து மேம்பட்ட வெப்ப சிகிச்சை கருவிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது மற்றும் புதிய வெப்ப சிகிச்சை முறையை உருவாக்குகிறது; சங்கிலியின் இறுதி சுமை முக்கியமாக சங்கிலி துண்டின் வெப்ப சிகிச்சை செயல்முறையைப் பொறுத்தது; சங்கிலியின் ஆரம்ப நீட்டிப்பு நேரம் மற்றும் உடைகள் எதிர்ப்பு (சேவை வாழ்க்கை) முக்கியமாக ஸ்லீவ் மற்றும் முள் தண்டு ஆகியவற்றின் வெப்ப சிகிச்சை செயல்முறையைப் பொறுத்தது; பீப்பாய் கோட்பாட்டின் படி, முழு முடிக்கப்பட்ட சங்கிலியின் தரம் மிகக் குறைந்த தரத்துடன் இருக்கும் பகுதியைப் பொறுத்தது, ஆகையால், ஒவ்வொரு பகுதியின் தரத்தின் சீரான தன்மையை உறுதிசெய்யும் பகுதிகளின் எண்ணிக்கையை, கார்பூரைசிங் அல்லது தணித்தல் மற்றும் வெப்பமான நேரத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்துகிறோம், இதனால் ஒவ்வொரு பகுதியினதும் மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை மற்றும் உள் கடினத்தன்மை ஆகியவை சீரான உகந்த மதிப்பை அடையலாம், இதனால் முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு சங்கிலியின் தர நிலைத்தன்மையை அடைய முடியும்.


இடுகை நேரம்: ஜூன் -18-2020